Glosbe - dilli, online lüğət

Son fəaliyyət

New translation: hu: kiéleződő -> en: intensifying  link
b...l@yahoo.deThu Apr 24 16:52:28 CEST 2014
New translation: ba: алты -> ru: шесть  link
k...3@mail.ruThu Apr 24 16:36:59 CEST 2014
New example: id: tua tua genit -> yue: hamsap tai lo  link
g...l@gmail.comThu Apr 24 16:35:11 CEST 2014
New example: es: yo voy a cocina -> ur: yo voy a cocina  link
r...3@gmail.comThu Apr 24 16:34:05 CEST 2014
New translation: os: Ац цы у? -> ru: Что это такое?  link
Ivan DiskinThu Apr 24 15:17:13 CEST 2014
New translation: tr: El-Fetih -> mk: Ал-Фатах  link
k...n@yahoo.comThu Apr 24 14:37:13 CEST 2014
New translation: it: jassa -> pa: jassa  link
Marjana JassThu Apr 24 14:36:48 CEST 2014
New translation: en: surge arrester -> sr: katodni odvodnik  link
g...9@gmail.comThu Apr 24 14:14:10 CEST 2014
New translation: vi: 損ねる -> ja: Làm tổn hại  link
Khanh PhạmThu Apr 24 12:25:29 CEST 2014
New translation: vi: 損ねる -> ja: Làm hại  link
Khanh PhạmThu Apr 24 12:25:24 CEST 2014
New translation: vi: 日米安全保障条約は冷戦時代の産物であり -> ja: Hiệp ước An ninh Mỹ - Nhật là sản phẩm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh  link
Khanh PhạmThu Apr 24 12:24:42 CEST 2014
New translation: vi: 冷戦時代の産物 -> ja: Sản phẩm của thời kỳ Chiến tranh Lạnh  link
Khanh PhạmThu Apr 24 12:24:20 CEST 2014